Söka assistanshund


Två vägar till assistanshund

Utbildning av assistanshund gör du tillsammans med en instruktör. Antingen med egen hund från start eller en redan grundtränad hund.

För dig som har behov av en assistanshund (du skall ha en stadigvarande psykisk eller fysisk diagnos) så finns det två vägar att välja mellan.

- utbildning av din egen hund tillsammans med en assistanshundinstruktör

- köp av en redan grundtränad hund som har tränats för att möta just dina behov

Utbildning med hjälp av en assistanshundinstruktör

Att utbilda en egen hund med hjälp av en assistanshundinstruktör kan ta allt från 3 månader till 1 år. Det krävs att du som ägare har en stadigvarande fysisk eller psykisk diagnos, förmåga att följa din instruktörs råd och att du har tid och energi till att träna din hund. Från det att hunden har godkänts på lämplighetstest och du och din instruktör har anmält hunden till utbildning så har ni 1 år på er att träna hunden inför examination. Varje instruktör prissätter själv sina träningstimmar men en fingervisning är att kostnaden för en instruktör börjar vid 450 kr per tillfälle eller timme. Till detta tillkommer alla kostnader för din hund så som tex inköp av hunden, veterinärkostnader och nödvändiga veterinärkontroller inför lämplighetstest.

Under utbildningstiden så kan du som förare få låna, mot deposition, ett täcke 'assistanshund under utbildning'. När ni som ekipage får tillgång till utbildningstäcke beslutas av din assistanshundinstruktör.

Köp av grundtränad assistanshund

Normalt väljer man tillsammans med leverantören en hund som passar dig som förare och som anses klarar av de uppgifter som du som förare har behov av. Här är det leverantören som tränar din hund att uppnå de mål som du har beställt. Normalt sett sker en samträning med hunden och dess nya förare en tid innan ekipaget förväntas genomgå en examination.

Att köpa en grundtränad hund som uppnår alla lämplighetskrav och som har genomgått den träning som du som förare har beställt kostar från ca 150 000 och uppåt.

Lämplighetstest

Lämplighetstesten genomförs innan ekipaget kan påbörja sin utibildning till assistanshundekipage. Syftet med lämplighetstestet är att avgöra huruvida ett ekipage anses kunna genomföra utbildningen och vara en god representant för assistanshundsekipage. Mer om lämplighetstest kan du läsa här: https://www.brukshundklubben.se/assistanshund/utbilda-assistanshund/lamplighetstest/

Examination

När ekipaget har uppnått de uppsatta målen bokar instruktören en tid för examination. Mer om examination kan du läsa här: https://www.brukshundklubben.se/assistanshund/utbilda-assistanshund/examination/

Årsprov

Certifierade ekipage skall genomgå årsprov för att säkerställa att ekipaget upprätthåller sin uppnådda standard. När ekipaget inte längre är aktivt återlämnas legitimation och tjänstetäcke till Svenska Brukshundklubben. ID kort och tjänstetäcke är Svenska Brukshundklubbens egendom.