Terapidjur


Terapidjur kan användas i en mängd av olika situationer (Animal Assisted Activities & Animal Assisted Therapy). Det kan vara motiverande och lugnande att sätta in ett djur för fysisk eller psykisk terapi. Djuret kan i sin roll både motivera, medla eller fungera som ett lyssnande öra. Vid fysisk rehabilitering av människor med muskelsjukdomar eller under rehabiliteringsperioden efter en olycka kan en hund användas som motivator och hjälpmedel. Djurets närvaro kan öka viljan att delta i sjukgymnastik; att smeka och borsta en hund, att kasta och fånga en boll är utmärkta övningar för att underhålla eller förbättra vissa rörelser.

Inom psykoterapi kan hunden användas som medlare mellan vårdgivaren och klienten. Det är oftast lättare att prata med ett djur som inte har fördomar än att dela med andra. Dessutom kan klienten slappna av under pauserna genom att till exempel leka med hunden.

Forskning och erfarenheter från flera länder visar både de medicinska och mentala effekter av djurunderstödd terapi och aktiviteter, som bl.a. ökade oxytocin-nivåer (vilket är ett mänskligt hormon och en signalsubstans i hjärnan). Den svenska forskaren och professorn vid SLU, Kerstin Uvnäs-Moberg är pionjär i forskningen om oxytocinets läkande verkan. Oxytocin sänker blodtrycket, minskar bland annat halten av stresshormoner, ökar smärttoleransen och har en tillväxtstimulerande effekt .

Hos Kyno-Logisch har vi utbildade hundar, hästar, minigrisar och katter som jobbar tillsammans med oss i diverse roller inom djurunderstödd terapi och andra aktiviteter.